Sprawa Wniosek o dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu