Sprawa Uzyskanie dofinansowania do kosztów usuwania azbestu