Sprawa Wydawanie odpisu danych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i cudzoziemców