Sprawa Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt