Sprawa Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew